Feedback


Hebt u een suggestie om deze pagina te verbeteren? Dan horen wij graag van u.

Naam:
E-mailadres:
Feedback:
Op feedback wordt geen antwoord gegeven. Klik hier voor ondersteuning.

ACRank

ACRank staat voor A-Citation-Rank. Het is een zeer eenvoudige maatstaf van het belang van een bepaalde pagina door er een cijfer van 0 (laagste) tot 15 (hoogste) aan toe te kennen, afhankelijk van het aantal uniek verwijzende externe root-domeinen. Derhalve, als een pagina of link een ACRank van 1 of hoger wil hebben, moet deze ten minste één externe backlink hebben. Hieronder kunt u de ACRank distributietabel zien met het minimum aantal verwijzende domeinen voor elk ACRank-niveau:

ACRank 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ref Domains 0 1 2 4 8 24 72 216 648 1,944 5,832 17,496 52,488 157,464 472,392 1,417,176

ACRank is een zeer eenvoudige en primitieve maatstaf van het belang waarmee wij analyse prioriteit kunnen geven door eerst naar de data met de hoogste ACRanks te kijken. Het moet echter opgemerkt worden dat het in het huidige ontwerp een ernstig nadeel heeft: er wordt geen rekening gehouden met het feitelijke ACRank-gewicht van een backlink, dus een pagina met één backlink van ACRank 1 heeft dezelfde ACRank-waarde van 1 als de andere pagina die een backlink met een ACRank van 10 (of 15) heeft. Het is duidelijk dat deze andere pagina een hogere ACRank zou moeten hebben, omdat het feit dat de belangrijkere pagina's er naartoe linken, de pagina waar ze naartoe linken intuïtief ook belangrijker maakt. Dit nadeel wordt binnenkort aangepakt. Ondanks deze beperking, maakt ACRank het gemakkelijker om data te analyseren die waarschijnlijk het grootste gewicht hebben. Ondertussen wordt een concept van ACRank-verdeling gebruikt in een poging om een betere vergelijking te hebben van pagina's die wellicht dezelfde ACRank hebben.

ACRank-verdeling

ACRank-verdeling toont het aantal backlinks voor het domein, onderverdeeld naar ACRank. In het onderstaande voorbeeld heeft het domein 8024 backlinks met een ACRank van 1, en 1597 met een ACRank van 4.

Rank 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Backlinks 270913 8024 9729 3784 1597 397 87 27 4 2 3 0 0 0 0 0

De bovenstaande tabel toont een redelijk typische verdeling (voor een hoge ACRanked pagina). Normaliter geldt dat hoe hoger de ACRank is, des te minder van deze backlinks er bestaan. In sommige gevallen zijn er hiaten voor ACRank met lagere waarde, soms zijn er geen. Het doel van ACRank-verdeling is diversiteit van backlink ACRanks te tonen en derhalve de waarde van de URL waarnaar ze wijzen beter te ramen, of misschien dieper te gaan om feitelijke backlinks te zien.

Geavanceerd Rapport(video afspelen)

Een Geavanceerd Rapport geeft toegang tot alle data die beschikbaar zijn voor een bepaald domein, subdomein, of URL.

Geavanceerde Rapporten geven toegang op het scherm tot informatie over de meest belangrijke (qua ACRank) backlinks, met de mogelijkheid om de volledige dataset te downloaden.

Geavanceerde Rapportages zijn gratis voor geregistreerde eigenaars van sites die een klein verificatiebestand kunnen uploaden. Lees meer over onze Geavanceerde Rapportages.

Abonnementsperiode

De tijdsperiode waarin uw bevoegdheden actief zijn. Als uw abonnement na deze periode nog actief is, dan worden de bevoegdheden opnieuw ingesteld. Bevoegdheidsperiodes zijn meestal maandelijks (behoudens algemene voorwaarden), maar kunnen voor speciale abonnementen variëren.

Analyse-opties

Als een Geavanceerd Rapport wordt gecreëerd of "Nieuwe Analyse Afdwingen" daarop wordt uitgevoerd, wordt op elke regel standaard een set opties uitgevoerd, die data kunnen verwijderen waarin u wellicht niet geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld, standaard wordt Vermeldingen uit het Geavanceerde Rapport verwijderd. Deze opties kunnen worden gewijzigd zodat toekomstige "Nieuwe Analyse Afdwingen" en optionele "Backlinks Downloaden" acties aan nieuwe regels onderworpen worden. De "Analyse-opties" worden op bron- en target-URL's toegepast en kunnen filteren op velden zoals de laatste crawl-datum.

Ankertekst

De tekst geassocieerd met een hyperlink, meestal tussen "a" tags aan het begin en eind. Voor gebruikers is dit het leesbare, aanklikbare deel van de link. Bij afbeeldingen wordt ankertekst vaak gedefinieerd als de alt-tekst van de link. Zoekmachines kunnen deze tekst gebruiken om het onderwerp van het daarmee gelinkte document te bepalen.

Jaarabonnement

Dit zijn meestal vooruitbetaalde abonnementen die ongeveer een jaar lopen, met een minimale abonnementsduur van één jaar. Normaliter bestaan ze uit 12 bevoegdheidsperiodes die op de maandelijkse vervaldag van de startdatum van het abonnement opnieuw worden ingesteld.

API (ook Light API / Reseller API)

Majestic SEO heeft drie klassen API. De API maakt geautomatiseerd gebruik van onze dataset mogelijk, wat normaliter niet is toegestaan.

Onze Light API bestaat uit een functie, GetIndexItemInfo, die gebruikt kan worden om hoofdregeltellingen voor vele domeinen, subdomeinen en URL’s uit onze index op te halen.

Onze API (hiervoor onze Enterprise API genoemd) is beschikbaar met ons Platina Programma en enkel voor intern gebruik (geen wederverkoop of gebruik in applicaties). Grotere bevoegdheden zijn beschikbaar als het Platina Programma niet aan uw behoeften voldoet.

Onze Reseller API maakt het bouwen van publiekelijk toegangelijke webapplicaties mogelijk. Reseller API-overeenkomsten worden individueel onderhandeld en kosten meestal enige duizenden ponden per maand. Als u geïnteresseerd bent in de Reseller API, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Backlink(video afspelen)

In SEO wordt dit ook een "inlink" genoemd.

Het beschrijven van linkdata is een moeilijk proces. Als één pagina vijf verschillende links naar een andere pagina bevat, zijn dit dan één of meerdere backlink(s)?

Om onduidelijkheid op deze site te voorkomen, beschrijven we over het algemeen een "backlink" als uniek per pagina. Dit geeft een gemakkelijker te vergelijken getal. Deze benadering veroorzaakt echter problemen als u kijkt naar de data vanuit het perspectief van een ankertekst. Elke link op een pagina kan een andere anker bevatten. Dit betekent dat vanuit het perspectief van een ankertekst, de backlinktelling die hierboven duidelijk was, nu minder betekenisvol is.

Het verschil tussen een backlink en een unieke link kan verwarring veroorzaken. Het is duidelijk dat er over het algemeen meer unieke links voor een pagina zijn dan backlinks. Vanwege het gemak waarmee links aan sommige pagina's kunnen worden toegevoegd, hebben backlinktellingen meer betekenis als een statistiek dan individuele linktellingen. Binnen Majestic SEO bevatten sommige berichten unieke links, eventueel met een ankertekst. Dit leidt er vaak toe dat het aantal regels dat voor een bepaald bericht worden teruggestuurd, verschilt van het aantal backlinks dat wordt vermeld en dat is vrij normaal.

Limiet van de Bulk Backlink Checker(video afspelen)

Het aantal domeinen dat u aan de "Bulk Backlink Checker" kunt toevoegen. Zonder een account is dat beperkt tot vijf domeinen, maar dit neemt toe op basis van het niveau van uw abonnement.

Citation Flow

Citation Flow is een SEO Flow Metric van Majestic die gewogen wordt door het aantal citations naar een bepaalde URL of een bepaald domein.

C-subnet / C block / Class C Subnet

In SEO-termen verwijst een "Class C-subnet" naar een Class C netwerk, waar het laatste octet (getal gescheiden door punten) van het IPV4-adres wordt genegeerd. Dus als er drie machines zijn, één met IP 1.2.3.4, één met IP 1.2.3.5, en één met IP 1.2.4.1, kan een SEO-expert zeggen dat de machines gehost worden op twee Klasse C subnetten.

Deze termen hebben subtiel andere definities in technische systeemnetwerken dan in SEO, wat tot verwarring kan leiden.

Domein

Een afgescheiden subset van het Internet, met adressen die een gemeenschappelijk achtervoegsel delen, bijv. "majesticseo.com".

Domain Clustering / Domeinen met links

Domeinen met links verwijzen naar het aantal unieke domeinen (bijv. *.example.com) die ten minste één linkende pagina naar het target-URL/domein bevatten.

Flow Metrics

Flow Metrics zijn scores die tijdens het opbouwen van een index aan websites en URL's worden toegekend door algoritmes die op Majestic SEO-servers draaien. Flow Metrics worden uitgedrukt als getallen tussen 0 en 100, hoe hoger het getal, des te sterker het signaal.

Flow Metrics worden geproduceerd door het bestuderen van de wijze waarop diverse waardes wijzigen naarmate zij door de linkgrafiek stromen. Deze techniek biedt een indicatie van hoe sites vergelijkbaar zijn binnen de context van het Internet (of, ten minste, het deel van het Internet dat wij hebben gecrawld en geïndexeerd).

Fresh Index

De Fresh Index bevat data van webpagina's die onlangs zijn bezocht; op dit moment binnen de laatste 90 dagen. Deze links hebben veelal een hogere waarschijnlijkheid live te zijn dan links die in de historische index worden getoond.

Eerste maal gecrawled

Dit is de datum waarop de link voor het eerst werd waargenomen.

Opmerking: Vanwege opslagbeperkingen vermindert de 'eerste maal gecrawled-datum' na 150 dagen qua nauwkeurigheid.

Historische Index

De Historische Index is de grootste index van backlinks die we op het web kennen. De "Historische Index" is op 6 juni 2006 gestart en bevat informatie over triljoenen gekoppelde URLS doormiddel van links.

Indexeenheden

Deze worden volledig in de API-documentatie uitgelegd en zijn niet van toepassing op de standaard webservices.

IP Address

Een getal dat is toegekend aan de netwerkinterface(s) van iedere computer of andere apparatuur die actief is op een netwerk dat het Internetprotocol ondersteunt, om elke netwerkinterface (en elk netwerkapparaat) van elke andere netwerkinterface overal op het netwerk te onderscheiden. In IPV4, de meest gebruikelijke vorm van internetadressering, wordt dit normaliter met punten getoond, 127.242.0.19.

Linkprofiel

Een linkprofile is een puntgrafiek, gebaseerd op de Trust Flow en Citation Flow voor de specifieke linkende URLs naar een bepaald domein of bepaalde URL.

Laatste maal gecrawled

Dit is de laatste datum waarop de pagina met een bepaalde link werd gecrawld.

Gelinkt naar een pagina versus link

In de context van pagina's versus links, verwijst "pagina" naar een URL die feitelijk met succes werd gecrawld en in de index is opgenomen. Backlinks zijn altijd verwijzende pagina's omdat we niet zouden kunnen weten waarmee zij een link hebben als ze niet met succes werden gecrawld.

"Link" verwijst naar URL's waarvan werd ontdekt dat zij vanaf één of meer van de gecrawlde pagina's werden verwezen, maar de link zelf is nog niet gecrawld (of de crawl is geprobeerd, maar om een bepaalde reden niet gelukt).

Lang Domein

Lang Domein is een rootdomein met subdomein, bijv. www.voorbeeld.com of ftp.example.com. Dit zijn beiden lange domeinen van het rootdomein example.com.

Max. analyseerbare backlinks

Elk abonnement heeft een plafond voor het totale aantal backlinks waarover in een bepaalde periode in de geavanceerde berichten gerapporteerd kan worden. Zo kunt u met het Zilveren abonnement 5 miljoen backlinks per maand analyseren. Dus als u drie sites wilt tracken die elk 1,5 miljoen backlinks hebben, dan betekent dit dat het niet mogelijk zou zijn om in dezelfde maand te proberen een vierde site van die omvang te analyseren omdat u hiermee de limiet zou overschrijden. U kunt echter wel de links naar alleen de URL of het subdomein waarin u geïnteresseerd bent analyseren in plaats van het volledige domein. Zodra u een domein, subdomein of URL in een bepaalde abonnementsperiode heeft geanalyseerd, worden er niet opnieuw kosten in rekening gebracht als u dezelfde data "heranalyseert"; bijvoorbeeld door de data in het optiesscherm te filteren.

Verwijzend Domein

Verwijzend Domein, ook wel "ref domein" genoemd, is een domein van waaruit een backlink naar een pagina of link wijst.

Verwijzende IP adressen

Meerdere domeinen (websites) kunnen op één IP-adres worden gehost. Een verwijzend IP adres verwijst naar een IP adres dat één of meer websites kan hosten, dat één of meer links naar een bepaalde target-URL of -domein kan bevatten.

Verwijzend Subnet

Dit is een afkorting voor "Verwijzende C-subnetten".

In het Majestic SEO-systeem worden meerdere tellingen voor links berekend, waardoor links over pagina's (backlinktelling genoemd), over domeinen (domeintelling) en over c-subnetten worden gededupliceerd. De c-subnettelling is nuttig, aangezien het mogelijk is dat hetzelfde C-Class subnet door één, of verbonden, organisatie(s) wordt gebruikt. Voor grotere sites kan het tellen van unieke relaties met links over C-Subnetten nuttig zijn.

Zoekeenheden

Zoekeenheden worden volledig in de API-documentatie uitgelegd en zijn niet van toepassing op de standaard webservices.

Rootdomein

Ook wel Tweede Niveau Domein genoemd, en vroeger op Majestic "Kort Domein" genoemd.

De kortste vorm van het domein zonder enige subdomeinen te specificeren, d.w.z.: example.com.

Kort Domein

We gebruiken nu "Rootdomein" om dit concept te beschrijven. De term "Kort Domein" dient als verouderd te worden beschouwd.

Identificatiesignalen

Identificatiesignalen zijn ontwikkeld om onderscheid te maken tussen verschillende types links. De volgende Identificatiesignalen worden momenteel gebruikt:

Identificatiesignaal Omschrijving
Afbeeldingen Ingesteld als de unieke link een afbeelding zou zijn.
NoFollow Ingesteld als de unieke link werd gemarkeerd als nofollow via META tag of rel="nofollow"
Frame Ingesteld als de unieke link in FRAME/IFRAME tags werd gebruikt.
Doorsturen Ingesteld als de bron-URL die naar de targetlocatie werd doorgestuurd (met gebruik van doorsturen op basis van HTTP responscodes 301, 302 of META Refresh).
Gewist (of OldCrawl) Ingesteld als bij recrawl van die pagina werd vastgesteld dat de unieke link die daar bij vroegere crawls werd gevonden, is gewist. Dit gebeurt vaak als een backlink van de homepagina naar één van de diepere pagina's (Archief biijvoorbeeld) gaat naarmate nieuwe artikelen op de homepage verschijnen.
AltText Twee gevallen
1. Als ankertekst aanwezig is: dit is de waarde van alt/titel-attributen van een A-tag.
2. Als ankertekst NIET aanwezig is: target-URL werd gevonden in normale tekst op de pagina. In essentie werd die daar genoemd. Dergelijke vermeldingen kunnen bieden een handige mogelijkheid om nieuwe links te verkrijgen.
Vermeldingen Vermeldingen worden gerefereerd aan domeinnamen of URL's die we in onbewerkte tekst vinden. Dit wordt alleen gedaan voor andere domeinen dan het domein waarnaar verwezen wordt.

Met gebruik van Analyse-opties is het mogelijk om unieke links met specifieke Identificatiesignalen in of uit te sluiten.

Vermeldingen worden gerefereerd aan domeinnamen of URL's die we in onbewerkte tekst vinden. Dit wordt alleen gedaan voor andere domeinen dan het domein waarnaar verwezen wordt.

Standaard Rapport(video afspelen)

Het is mogelijk een standaard Rapport voor elke site in onze Fresh Index of Historische Index te genereren. Een Standaard Rapport bevat informatie over de belangrijkste backlinks (qua ACRank). De hoeveelheid getoonde backlinks varieert op basis van de limiet van het afgesloten abonnement.

Standaard Rapport Backlinks

Een term die vroeger werd gebruikt om maximale regels per Standaard Rapport te beschrijven.

Maximale regels per Standaard Rapport

Dit is het maximale aantal dataregels dat in een Standaard Rapport wordt geboden. Het verandert op basis van uw abonnement. In een Zilveren abonnement is het bijvoorbeeld ingesteld op 7.500 dataregels. Dit betekent dat als er minder dan 7.500 dataregels voor een bepaald bericht beschikbaar zijn, we u ALLE dataregels in het bericht leveren, maar als de index meer dan 7.500 dataregels bevat, het bericht slechts 7.500 dataregels bevat die uit de Top-Backlinks zijn gegenereerd. Het Standaard Rapport sluit regels uit die na de recrawl zijn verwijderd en links die als Vermeldingen zijn aangegeven.

Het Standaard Rapport bevat linkdata op een uniek ankertekstniveau waarvan er vele in één "backlink" kunnen zitten. Om deze reden kunnen de tellingen in een Standaard Rapport verschillen van de backlink-totalen die elders op de site zijn opgegeven.

Top-Level-Domein

Top-Level-Domein is het hoogste domeinenniveau in het hiërarchische domeinnamensysteem van het Internet. De namen van het Top-Level-Domein worden in de rootzone van de naamruimte geïnstalleerd. Voor alle domeinen op lagere niveaus geldt dat dit het laatste deel van de domeinnaam is, dat wil zeggen, het laatste label van een volledig gekwalificeerde domeinnaam. Zo is het Top-Level-Domein in de domeinnaam www.example.com, "com".

Top-Backlinks

"Top-Backlinks" zijn een poging om de meest populaire pagina's met een link naar de betreffende target-URL of -domein te vermelden. Historisch gezien wordt ACRank gebruikt om het relatieve belang van pagina's te berekenen. Majestic SEO behoudt zich echter het recht voor om de metriek die voor de berekening van paginabelang wordt gebruik te allen tijde te verbeteren.

Trust Flow

Flow Metric is een maatstaf van Majestic die gewogen wordt door het aantal klikken van een set vertrouwde sites naar een bepaalde URL of een bepaald domein.

Opmerking

Hoewel we hopen onze gebruikers de allerbeste gebruikerservaring te bieden, kan deze woordenlijst fouten en onvolledigheden bevatten. Deze pagina is bedoeld om een overzicht te geven van een aantal van de technieken die kunnen worden gebruikt voor het bestuderen van de data van Majestic SEO. U dient er echter rekening mee te houden dat dienstverlening aan meer updates onderhevig kan zijn dan deze tekst. Gebruik van onze diensten is op voorwaarde van de acceptatie van onze Algemene Voorwaarden.